Az autizmust növényvédő szerek okozzák?!

A szabadkai Közegészségügyi Intézet új felszerelést állíthatott fel a növényi eredetű mezőgazdasági termékek kivizsgálását végző laboratóriumába, amellyel a növényvédőszer-maradványok jelenlétét ellenőrizhetik majd a mezőgazdasági terményekben. Az új felszerelés olyan újításokat tesz lehetővé, amelyekkel követhetik a mezőgazdaságban használatos újabb és újabb növényvédő szerek jelenlétét is.

Az új felszerelést, amelynek értéke megközelítőleg 95 ezer dollár, az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) támogatásával tudta megvásárolni a szabadkai intézmény.

Az új felszerelést ünnepélyes keretek között Michael D. Kirby szerbiai amerikai nagykövet adta át. Mint mondta, Szerbia lehetőségei a mezőgazdaságban rejlenek, hiszen köztudott, hogy itt egészséges élelmiszert termelnek, egyedül az ellenőrzésre kell még nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a szerbiai mezőgazdasági termékek is nagyobb részesedést szerezzenek a világpiacon. Az amerikai nagykövet szerint ugyanis az új berendezésekkel felszerelt laboratórium, miután megszerezte a szükséges akkreditációkat, lehetőséget nyújt majd ahhoz, hogy a vajdasági termelők nagyobb mennyiségű árut szállíthassanak külföldre.

– Azért jöttem ma Szabadkára, mert számomra fontos, mit eszem, és azt gondolom, ebben nem különbözünk, hiszen az önök számára is fontos, hogy milyen élelmiszert visznek be a szervezetükbe. Ugyanakkor amerikai kapitalistaként azt gondolom, hogy a termelőknek sem mindegy, hogy mennyi pénzt valósíthatnak meg a befektetett munkájukkal. Ez a berendezés, amivel a laboratóriumot felszereltük, lehetőséget nyújt arra, hogy a termelők a termékeiket külföldre szállíthassák, hiszen ehhez alkalmazkodniuk kell a külföldi piac előírásaihoz és elvárásaihoz – emelte ki Michael D. Kirby. Hozzátette, Szerbia súlyos gazdasági helyzetben van, ahol a munkaképes lakosság csupán 45 százaléka vesz részt a gazdasági folyamatokban. Nagyon nagy a munkanélküliség, sokan vannak olyanok, akik bár szeretnének dolgozni, nem találnak munkahelyet. Rámutatott, az országnak olyan lépésekre van szüksége, amelyek által olyan gazdasági klíma alakul ki, amely serkenti majd a vállalkozókat, hogy a szürkegazdaságból áttérjenek a legális folyamatokba. A nagykövet felhívta a figyelmet arra, hogy az ország, különösen Vajdaság olyan kilátásokkal rendelkezik, amelyek jelentős gazdasági lehetőséget kínálnak a mezőgazdaságban, ugyanakkor rámutatott, arra is törekedniük kellene a termelőknek, hogy ne nyersanyagot szállítsanak külföldre, hanem készterméket. Vagyis ne elsősorban a szőlő, a málna, a földieper kiszállítása legyen a cél, hanem a bor, illetve a dzsemek, lekvárok külföldi piacon történő árusításában is gondolkozzanak, hiszen ily módon több bevételt tudnak megvalósítani ugyanazért a termékért.

Maglai Jenő polgármester megköszönte az amerikai állam támogatását. Mint mondta, a berendezésre az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség adta a pénzt, a szükséges reagenseket pedig a város támogatja majd.

– Ez a támogatás egyrészről az élelmiszer-ellenőrzés megerősítésére ad lehetőséget, hiszen a legkorszerűbb növényvédő szerek maradványait tudják majd a szakemberek kimutatni az élelmiszerben. Ez egyrészt certifikátumot jelent majd a kiszállításra váró mezőgazdasági termékek számára, másrészt élelmiszer-biztonságot a hazai piacon – hangsúlyozta Maglai Jenő.

Dr. Morana Miković, a szabadkai Közegészségügyi Intézet igazgatónője a laboratórium jelentőségét, egészségügyi szempontjait emelte ki. Mint megtudtuk, az elmúlt években végzett kutatások egyre inkább a növényvédő szerek emberi szervezetre gyakorolt káros hatását emelik ki.

– A növényvédő szerek új generációját már rákkeltőként tüntették fel a legutóbbi kutatások, sőt egyre többször emelik ki az autizmus fő kiváltó okaként is. Ezt ugyan még nem bizonyították, de nagyon sok tény ez irányba mutat. Vagyis az új laboratóriumi berendezés jelentősége éppen abban rejlik, hogy feltárjuk azokat a vegyszermaradványokat, amelyek káros hatással vannak a szervezetünkre – mutatott rá dr. Morana Miković. Folytatta: – Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam a termelők figyelmét, használják ők maguk is ezt a lehetőséget, kezdeményezzék saját termékeik ellenőrzését. Bár korábban is működött a laboratóriumunk, a termelők maguktól nem vizsgáltatták be termékeiket. A felügyelőszervek által benyújtott kérvényeknek tettünk csupán eleget – mondta.

Az igazgatónő elmagyarázta, ahhoz, hogy eredményes ellenőrzést tudjanak végezni, szükség van arra, hogy az intézmény kövesse a mezőgazdaságban bekövetkező újításokat, hiszen a növényvédő szerek új generációjának összetétele merőben különbözik a korábbi növényvédő szerekétől. Az új berendezésekkel ugyanakkor ezt meg tudják majd tenni – magyarázta.

Forrás: magyarszo.com

Szerző: mh