Út a tudás felé – pályázati kiírás

Az Út a Tudás Felé Alapítvány igazgatóbizottsága  P Á L Y Á Z A T O T hirdet a Szabadka város területéről származó fiatal tehetségek és diákok ösztöndíjazására, a következő célokra:

–          általános és középiskolai tanulók hazai és külföldi versenyeken és szemléken való részvételének támogatása;

–          a tanulók megjutalmazása kiváló tanulmányi eredményeikért és az oktatási rendszer keretében szervezett versenyeken elért kimagasló eredményeikért;

 

Megjegyzés: az alapítvány tandíjra nem nyújt támogatást.

 

Az alapítvány támogatásának elnyeréséhez a tehetséges jelölteknek bizonylatokkal kell igazolniuk, hogy eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

–          hogy állandó lakhelyük Szabadka város területén van;

–             hogy a Szerb Köztársaság állampolgárai

–            az utolsó tanév végén elért átlageredmény

 

A kitöltött pályázati űrlaphoz, a pályázónak kötelezően mellékelnie kell:

–          a kérvényt és a pályázó rövid önéletrajzát;

–          a kért támogatási összeg pontos, tételes felsorolását vagy előszámlát.

 

Szabadka város területéről származó fiatal tehetségek és diákok ösztöndíjazására vonatkozó pályázat és űrlap letölthető Szabadka Város hivatalos honlapjáról: www.subotica.rs.

A kérelmeket írásban és zárt borítékban kell beadni Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában vagy postai úton. Cím: Szabadka, Szabadság tér 1.

Bővebb tájékoztatás a 024/636-124 telefonon kapható az Alapítvány ügyintézőjétől, Sziveri Klárától, 14 és 15 óra között.

A hiányos és késve beérkező pályázatokat figyelmen kívül hagyjuk.

A pályázati határidő lejártát követően a bizottság megvitatja a kérelmeket, értékeli és rangsorolja a beérkezett programokat/projekteket.

A pályázatra 2014.11.17-étől 2014.11.28-áig lehet jelentkezni. A támogatási eszközök a jelen pályázatban előirányzott célokra lesznek odaítélve, és a kérelmeket az Alapítvány igazgatóbizottsága fogja elbírálni.