Topolyán népesedési akcióterv készül

A Topolya községi képviselő-testület 19. ülésén határozat született Topolya község 2014 és 2017 közötti népesedési cselekvési tervének meghozataláról, amelynek kidolgozását a polgármester kezdeményezte.

Alapjául a Topolya községben uralkodó demográfiai helyzet, valamint a társadalmi gyermekellátásban, egészségügyben, szociális védelemben, nevelésben és oktatásban uralkodó állapot szolgált.

Az önkormányzat demográfiai helyzetének elemzését is magában foglaló tervezet többek között kitér a 2011-es népszámlálási adatok szerint 33 321 lakosú Topolya községet érintő migráció okozta veszteségek témakörére, a házasságkötések és válások számának alakulására, a születések és halálozások arányára, Topolya község jelenlegi család- és gyermekvállalást támogató szabályozási rendszerére. Mint az akcióterv szövegéből is kitűnik: Topolya község lakosainak száma a 2011-es népszámlálási adatok szerint 4924 fővel kevesebb, mint a 2002-es összeírások idején. A fogyás legnagyobb mértékben a természetes fogyásból ered, a fő problémát tehát az újszülöttek csekély száma jelenti. Mint a dokumentum jelzi, az önkormányzat által működtetett rendszer a polgárok gyermekvállalásra vonatkozó döntését kívánja pozitívan befolyásolni eszközök biztosításával, a gyermekvállalást fontolgató családok számára stabil intézményi környezet megteremtésével. A népesedéspolitikai akcióterv arra is kitér, hogy az említett intézményrendszer magában foglalja a gyermekek nappali ellátásának rendszerét, a rugalmas munkaidő lehetőségét kisgyermekes szülőknek, általános és középiskolák hálózatának működését a községen belül, jól működő, lakókörnyezetbe integrált gyermekorvosi ellátórendszert.

– Az akcióterv meghozatalát az tette szükségessé, hogy Topolya községben is csökken a lakosok száma. Kevés gyermek születik, emiatt láttuk szükségesnek, hogy lépjünk. Az akcióterv rövid periódusra vonatkozik, a probléma feltérképezésében kezdeti lépésnek szántuk, számos szegmens feltérképezése még ezután következik majd. Időközben már kidolgozásra került egy dátumozott akcióterv is, amely magában foglalja, milyen lépéseket kívánunk megtenni az elkövetkező időszakban. Az első lépéseket újabbak követik a jövőben, az akcióterv bővítése folyamatos lesz, konkrét feladatok maghatározásával. Az utóbbiak közül kiemelném a családbarát munkahelyek létrehozását, az otthonról való munkavégzés, a félmunkaidős munkavégzés lehetőségét. A családbarát munkahely ugyan írásban rögzített kedvezményként még nem létezik, de a gyakorlatban részben már működik több községbeli vállalatnál, többek között a községi közigazgatásban is. Két olyan háromgyermekes családanya is dolgozik munkaközösségünkben, akik már élvezik a rugalmas munkaidő előnyeit – nyilatkozta lapunknak Sípos Hajnalka, a topolyai önkormányzat tanácsnoka, aki a népesedési cselekvési terv egyik szerzője.

Forrás: Magyar Szó