Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!

“Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel… még tovább mennék: nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése.” (Kodály Zoltán)

 Mi a Ringató foglalkozások célja?

A Ringató családi művészeti nevelési program. Mindenekelőtt fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy a résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. Mintát adunk a szülők számára, hogy hogyan kezdődhet a családban a zenei nevelés.

A Ringató a gyakorlatban

A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre. Így az édesanyák, édesapák könnyen megtanulják azokat.

A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozásvezető, esetleg meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, zenei felvételeket soha nem hallgatunk. Kerüljük a divatos, múlandó, kevésbé igényes gyerekslágereket is.

A tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező csinálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek.
Ebben az életkorban kitartó figyelemről egyáltalán nem beszélhetünk. A közös éneklés, a játék, a mozgás fő szempont mindenek előtt, de fontos az áhítatos csend is, ami gyakran varázslatként megszületik…

A foglalkozások zenei anyagát a kodályi gondolat szerint válogatjuk. Elsődleges szerepet kap a közös éneklés, mondókázás, és megmutatjuk az ölbéli játékok semmi mással nem pótolható örömét is.

Az ölbeli játékok elnevezés igen találó, hiszen utal a gyermekek életkorára és egyben a játékok módjára, Kiss Árontól származik ez a gyűjtőnév, neki köszönhető az egyik alapmű, Magyar gyermekjáték-gyűjtemény címmel, amely 1891-ben jelent meg először.

Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítjük. Ezek mindig „kétszemélyes” játékok, a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik, még a kisebb óvodások is szívesen játsszák az ilyeneket. Ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb-játékok stb.

Hároméves kor alatt nincs direkt tanítás

A hagyományos Ringató nem iskola, de még csak nem is óvoda! Nem várjuk el a gyerekektől a kitartó figyelmet, az egy helyben ülést, de a “produkciót” sem. A foglalkozásokon csak felkeltjük a gyerekek érdeklődését a zene iránt, zenei ingerekkel vesszük őket körül, a szülők pedig mintát kapnak az otthoni éneklés, játék lehetőségeire.

Miért nem adunk a gyerekeknek ritmushangszereket, egyéb hangkeltő eszközöket a Ringatón?

Ezeknek a használata ebben az életkorban csak zajt keltene a foglalkozásokon, és az nem szép.

A gyermekek mozgása még nem annyira fejlett, hogy egyöntetűen, jól összehangoltan tudnának “zenélni” ezekkel. Sem megfogni, de még helyesen használni sem tudják a különféle ritmushangszereket.

Egyébként is konfliktus forrása lehet, mert a kicsi gyerek nem érti, mi az, hogy megkapja, aztán elvesszük tőle, le kell tennie, mert esetleg következik valami más. Ő talán ragaszkodna ahhoz, amit megfogott. Sőt, a többiek hangszeréhez is ragaszkodna, egy nem elég…
Ismerni kell az életkort! Az ilyen helyzetek megoldása nagyon sok időt venne igénybe a foglalkozás fél órájából, ahol pedig az elsődleges inger, a legfőbb szempont a zene kell, hogy legyen.

Mennyi idős kisgyerekkel lehet jönni a foglalkozásokra?

Alsó korhatár tulajdonképpen nincs, várandós mamák is jöhetnek, hiszen a felnőtteknek szól a tanítás, nem a piciknek.

A gyerekeket csak körülvesszük zenei ingerekkel, feladatuk nincs, produkálniuk sem kell semmit, csak “hallani”, erre pedig már a néhány hónapos magzat is képes. Vannak olyan ölbeli játékok, amelyeket az ülni, állni, járni tudó babákkal lehet játszani. A kisebbek ezeket is csak “hallgatják”, vagy a mama a csak gyengéden “höcögteti” picit a babát, a mondóka, dal lüktetésére, ami persze így helyes.

Általában féléves gyerekekkel már jönnek az anyukák, de szoktak lenni 3-4 hónapos babákkal is, nagyon örülök nekik, de ez a ritkább. Egészen addig lehet jönni a gyerekekkel, amíg óvodába nem kerülnek, bár még a kiscsoportos óvodások is szívesen játsszák ezeket a játékokat, hallgatják a dalokat.

A “hagyományos” Ringató foglalkozásokon a gyerekek nincsenek életkor szerint különböző csoportokra osztva. Szeretettel várjuk tehát a Ringatóra már a néhány hónapos babákat is és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben, aki maga is úgy érzi, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, aki szeretné bővíteni a dalkincsét.

Akadhatnak, akik önmagukban bátortalanok az éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásaik feloldására vágynak egy közösségben – őket is várjuk!

 

Foglalkozás helyszíne: Temerin

Foglalkozás vezető: Gergely Tünde

Elérhetőség: tunde123@gmail.com , 063/170 42 83

Fotó: viharsarkihirek.hu