Pályázat középiskolásoknak és egyetmistáknak

A Szekeres László Alapítvány (a továbbiakban: SZLA), a vajdaságban működő diáksegélyező egyesületek bevonásával pályázatot hirdet a 2013/2014 iskola- illetve tanulmányi évre

 

1.) olyan középiskolai diákok részére, akik magyar anyanyelvükön, Szerbiában tanulnak, valamint kivételesen azok a szerb tannyelvű középiskolába járó diákok számára is, akik általános iskolai tanulmányaikat magyar nyelven végezték, amennyiben igazolják, hogy nem volt módjukban magyar tannyelvű középiskolába iratkozni Vajdaság területén, akik tanulmányi eredménye meghaladja a 3,50-es átlagot, és

 

2.) olyan az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik hazai, állami alapítású felsőoktatási intézményben tanulnak, és nem részesülnek a Magyar Nemzeti Tanács, a helyi önkormányzatok és az állam ösztöndíjrendszereiből származó támogatásban.

 

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

 

  • a pályázó saját kezűleg megírt családrajzát
  • középiskolások esetében az előző iskolaév befejezését igazoló bizonyítvány egyszerű fénymásolatát
  • középiskolások esetében eredeti igazolást az adott iskolaévre történt beíratkozásról
  • az egyetemi/főiskolai hallgatók esetében a leckekönyv összes, tartalommal kitöltött oldalának egyszerű fénymásolatát
  • hivatalos igazolást a család összjövedelméről, ezen belül, ha a család valamely tagja szociális vagy egyéb támogatásban részesül, az erről szóló végzés fénymásolatát
  • mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó család esetében a mezőgazdasági jellegű vagyon utáni adóról szóló előző évi végzést
  • a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazolását arról hogy a szülő(k) munkanélküli(ek)
  • amennyiben súlyos beteg van a családban, az erről szóló diagnózist tartalmazó orvosi iratok fénymásolatát
  • az egyéb szociálisan hátrányos helyzetet igazoló bizonyítékokat
  • a pályázó nevére szóló dinár alapú számláról szóló banki igazolást pl.: a bankkártya fénymásolatát.

 

A kitöltött pályázati űrlapot és mellékleteit a SZLA alábbi postacímére kell eljuttatni:

 

Szekeres László Alapítvány

24000 Szabadka/Subotica

Ago Mamužić u. 11/II

 

A pályázatok benyújtásnak határideje: 2014. május 26., hétfő 15,00 óra, amely időpontig a mellékletekkel ellátott pályázati űrlapoknak postai úton vagy személyesen beadva meg kell, hogy érkezzen az Alapítvány címére.

Személyes beadás esetén a Szekeres László Alapítvány, Szabadka, Ago Mamužić u. 13/II. címen található irodánkban várjuk a pályázókat.

 

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 10-14 óráig.

 

A hiányos és a késve érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

E pályázati felhívás nem teljeskörű, további információk a SZLA honlapján (www.szla.org.rs), e-mailben az office@szla.org.rs címen, valamint telefonon:

 

Szekeres László Alapítvány, Szabadka, 024/554-450

Kosztolányi Diáksegélyező Egyesület, Szabadka, 024/552-626,

Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület, 023/512-962,

Újvidéki Diáksegélyező Egyesület munkatársainál: Hönisch Vilma: 021/636-8970 és Matuska Mária 063/1864-621

Zentai Diáksegélyező Egyesület, 024/811-014