Mi kerül az MNT beiskolázási csomagjába?

– Az iskoláktól kapott adatok szerint 1607 kis elsős kezdi meg a magyar osztályokban Vajdaság-szerte a tanévet. Egy árnyalatnyi eltérés, változás még lehet szeptember 1-jéig, de mi ezt a számot tekintettük irányadónak, amikor a magyar osztályokban tanuló elsősöknek összeállítottuk a beiskolázási csomagot – hallottuk Joó Horti Líviától, a Magyar Nemzeti Tanács közoktatási bizottságának elnökétől.

Negyedik éve ajándékoz a magyar első osztályba induló kisdiákoknak az MNT tanszercsomagot, részben a saját forrásaiból, részben pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Minden olyan eszköz, tanfelszerelés, ami szükséges lehet egy elsős kisdiáknak – az iskolatáskát és a sportfelszerelést kivéve –, az bekerült ebbe a csomagba: a képzőművészethez, kézműves foglalkozáshoz, zenei neveléshez szükséges felszerelés, valamint tolltartó, füzetek, labda, ugrálókötél és egyéb is. Idén egy vastag filctollkészlettel gazdagodott a csomag.

A gyermeklétszám-fogyatkozás a tavalyi adat tükrében mutatkozik meg igen szemléletesen, egy évvel ezelőtt 1860 magyar kisdiák indult első osztályba. Hol a legerőteljesebb, a legnagyobb ez a gyermekhiány?

– A fogyatkozás nagyon erőteljes, nagyon kézzelfogható Szabadkán, ahol szinte 90-nel kevesebb elsősünk lesz az idén, mint tavaly volt. De gyakorlatilag szinte mindenütt csökkenés tapasztalható. Még talán a szórvány az, amely viszonylag tartja magát. Ahol eddig is kombinált tagozat működött, ott ez idén is 1-2 elsős gyerekkel megnyílhat. Nem lesz viszont magyar elsős például Piroson, mert az az egy pirosi kislány naponta beutazik a szülőkkel Újvidékre. Erzsébetlakon, Hertelendyfalván és sajnos Ürményházán sem lesz elsősünk. Ez utóbbi talán a legerőteljesebb érvágás, hisz ott önálló magyar osztály indult minden évben, idén viszont egyetlen magyar diák sem kezdi a tanévet. Jó hír azonban, hogy három évi szünet után Nezsényben most két magyar elsős lesz.

Az MNT iskolabuszprogramja e tanévben is azokban az önkormányzatokban – mintegy 10-ben – és azokon az útvonalakon fog működni, amelyeken eddig: Hódságon, Kúla község területén, Szabadkán, a topolyai községben, Újvidék és Maradék között, Nagybecskereken, Nagykikindán, Torontálvásárhelyen, Zomborban, valamint Verbász és Kúla között. Apatin községben is szükség lesz arra, hogy elinduljon, mert Szilágyiból ötödikesek utaznak Kupuszinára. Bízunk abban, hogy az önkormányzat állni fogja a költségeket, erről már folynak a tárgyalások. Ezzel a járattal bővülnie kell az iskolabusz-hálózatnak.

Mi a helyzet a kis létszámú osztályokkal?

– Van egy negyedik éve érvényes konszenzusunk arra vonatkozóan, hogy ahol nem tudunk 5 gyereket elindítani első osztályba, ott kombinált osztályban folyik a tanítás. Újabb kombinált osztályok nyitására idén nem lesz szükség. Mint említettem, a tömbben okoz nagyobb nehézséget a gyermeklétszám-fogyatkozás, mind nagyobb gondot egy-egy olyan iskolában, ahol eddig párhuzamosan több magyar osztály is létezett, működött, hogy most is minden osztály megnyíljon. Úgy tűnik, ezt az idén még meg tudják oldani az iskolák, most még nem számolunk jelentős tagozatszám csökkenéssel. Annak viszont örülünk, hogy Kelebián és Ludason, ahol korábban kombinált tagozaton tanultak a diákok, és tavaly már önálló magyar osztályokban tudtak tanulni, idén is elegendő magyar ajkú diák iratkozott be elsőbe, és mindkét helyen az MNT jóváhagyta az önálló magyar első osztályt indulását.

Nagy számú iskolaigazgatónak járt le a mandátuma. Hány jelölt esetében adta jóváhagyását az MNT, illetve hány esetben utasította el az adott jelöltet?

– Az oktatási intézmények – iskolák, óvodák, diákotthonok – kétharmadában most tavasszal, nyár elején zajlottak le az igazgatóválasztások. A közoktatási bizottságnak sok munkájuk volt. Összesen 28 jóváhagyást és 62 véleményezést adtunk. Jóváhagyást akkor adunk, ha az intézmény kiemelt jelentőségű a magyar oktatás részére, illetve ahol többségében magyar tagozatok vannak. Azokban az esetekben kell véleményeznünk, ahol van magyar nyelvű oktatás, de nem kiemelt jelentőségű az intézmény, a magyar osztályok nincsenek többségben. Gyakorlatilag mindenütt, ahol a törvényes előírásoknak megfelelően tudták a jelöltek bizonyítani az alkalmasságukat, illetve a tantestület, az iskolaszék támogatását élvezték, ott az MNT közoktatási bizottsága is jóváhagyta, illetve pozitívan véleményezte ezeknek az igazgatóknak a megválasztását. A 90 oktatási intézmény közül 4 olyan iskola volt, ahol nem, ugyanis az igazgató-jelöltek nem feleltek meg a törvényes előírásoknak. Ezek mindegyike kiemelt jelentőségű oktatási intézmény volt, nagyszámú magyar tagozattal, magyar diákkal. Volt, ahol a magyar nyelvtudás hiánya, volt, ahol nagyon megoszlott a tantestület véleménye és a kevesebb támogatottságot élvező jelölt kapta meg az iskolaszék támogatását, plusz a jelölt nem tudta magyar nyelvtudását bizonyítani. Ezekben az esetekben a jóváhagyás nem történt meg. A Magyar Nemzeti Tanács két szabadkai és két topolyai iskola esetében „vétózott”.

A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi a magyar nyelvű tankönyvek kéziratát. Mely kiadványok várhatók?

– Az új tankönyvek most vannak elfogadás alatt: a nyolcadik osztályos zene tankönyv, illetve a nyelvtankönyv. Nagyon jó lenne, ha még ebben a tanévben megjelenne, ugyanis összefoglaló nyelvtankönyv lesz, amelyből a kisérettségire is jól fel tudnak majd készülni a diákok. Ezt a legrövidebb időn belül szeretnénk véleményezni, továbbjuttatni, hogy az elfogadási folyamat mielőbb befejeződjön és megjelenhessen ez a hasznos kiadvány.

Forrás: Magyar Szó