Kézikönyv a jogok érvényesítéséhez

Két kézikönyvet adott ki a városi ombudsman iroda. Közigazgatási és szociális juttatások kalauza. Mindkettő elérhető a www.subotica.rs címen, a közigazgatási magyar nyelven is, a polgári jogvédő fül alatt.  

Az egyik könyvvel a polgárok segítségére szeretnének lenni, hogy feltalálják magukat a hivatalok között, hogy tudják, milyen ügyben kihez tudnak fordulni, milyen jogokat tudnak érvényesíteni, valamint miként kell a szükséges kérvényeket megírni és átnyújtani. A másik kézikönyv pedig a szociális támogatásokat öleli fel köztársasági, tartományi, illetve városi szinten.

Zlatko Marosiuk városi ombudsman kiemelte, jól szervezett városi közigazgatással rendelkezik Szabadka, számos jó űrlapot használhatnak fel a polgárok, amennyiben kérvényt akarnak átadni, vagy panasszal akarnak élni. Ám ez nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy valaki saját megfogalmazásban adja át kérvényét, panaszát, ilyenkor csak arra kell odafigyelni, hogy pontosan tudni lehessen mely szerv az illetékes, illetve mi az a probléma, amire a polgár panaszt, vagy észrevételt nyújt be. Mint mondta, fontos, hogy a panasznak, illetve kérvénynek hivatalos nyoma maradjon, ezért nem szóban, hanem mindenképpen írásban kell azt átadni. A kézikönyv amellett, hogy rámutat a polgárok közigazgatást érintő jogaira, utasítást ad ahhoz, hogy bizonyos esetekben hogyan kell a polgároknak eljárniuk. Elmondta ugyanakkor, sajnos az adminisztrációs hiba, a hiányos dokumentumok sok esetben vezetnek oda, hogy a polgárok nem tudják érvényesíteni jogaikat.

– A városi ombudsmani iroda hét éve működik. Számos panasszal érkeznek hozzánk a polgárok, gyakran mielőtt közigazgatási eljárás indult volna az esetükben. Ilyenkor rá kell mutatnunk, hogy mielőtt mi közbe lépnénk, először ennek az eljárásnak kell lezajlania, a közigazgatásnak kell felmérnie az esetet, majd csak utána tudunk mi reagálni. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy csak a múlt évben 1950 panasz, észrevétel érkezett be hozzánk. Ezek között számos esetben a közigazgatást érintő hibák, illetve mulasztások korrigálását kellett kieszközölni, vagyis ebből is látszik, hogy szükség van erre a kézikönyvre, hogy a polgárok ügyintézése is könnyebb és gyorsabb lehessen – mutatott rá Zlatko Marosiuk.

A szociális támogatásokat felölelő kézikönyv egyedülálló az ország területén, ugyanis felöleli mindazokat, akik szociális támogatásra jogosultak, vagyis a rokkantsággal, illetve fogyatékkal élőket, az alacsony nyugdíjjal rendelkezőket, valamint a szociális nehézségekkel rendelkező családokat a város területén.

– Ebben a kézikönyvben fel van tüntetve, hogy ki jogosult, illetve kinél tudja igényelni a szociális támogatást – mondta az ombudsman. Hozzátette, ugyanakkor a kézikönyvben szerepelnek a közvállalatok is, akiknél fel van tüntetve kik és milyen kedvezményekre jogosultak. Illetve a kézikönyv tartalmazza azokat a telefonszámokat is, ahol átadhatják igényeiket a kedvezményre.

Mindkét kézikönyvet a polgárok elolvashatják a város honlapján (www.subotica.rs), illetve megtalálható lesz minden helyi közösségben is, hogy minden polgár betekintést tudjon nyerni.

http://www.subotica.rs/pdf/vodic_za_upravu_hu.pdf

http://www.subotica.rs/pdf/vodic_za_socijalna_davanja_sr.pdf

Forrás: magyarszo.com