Ingyenes óvodai ellátás a rászorulóknak Újvidéken

Az újvidéki önkormányzat illetékesei értesítik a polgárokat, hogy augusztus 1-je és 31-e között adhatják át azokat a kérvényeket, amelyekben gyermekük ingyenes óvodába járását kérik.

A vonatkozó városi rendelettel összhangban a gyermekpótlékra és szociális segélyre jogosultak gyermekei ingyenesen járhatnak városi alapítású óvodába, akárcsak azok a gyerekek, akik a család harmadik, negyedik, ötödik stb. gyermekeként látták meg a napvilágot. Ingyenes az óvodai szolgáltatás a szellemi fejlődésben elmaradott kicsik számára is.

Az igénylőknek a kérvényhez mellékelniük kell a gyermekpótlékra jogosultságot bizonyító dokumentumot, a szociális segélyről szóló bizonylatot vagy – ha több gyermek szolgál a kérelmezés alapjaként – a gyermekek anyakönyvi kivonatát. Ez a könnyítés csak akkor érvényes, ha a családban élő gyermekek ugyanattól a szülőtől, a kérvényező szülőtől származnak. A népjóléti központ arról szóló bizonylata, hogy a gyermek nevelőcsaládban él is alapként szolgálhat az óvodai költségek alóli mentesítéshez, akárcsak az a dokumentum, amely a gyermek szellemi elmaradottságát igazolja. A tavaly ingyenesen beíratott gyerekek augusztus 31-éig járhatnak ingyenesen óvodába, ha a szülő nem hosszabbítja meg a státust.

A kérvényeket munkanapokon 8 és 14 óra között kell átadni a Radosno detinjstvo gyermekintézmény Pavle Simić utcai irodájában, szerdánként 17 óráig, információk a 420-439-es telefonszámon kaphatók.

Forrás: magyarszo.com

Fotó: Dávid Csilla