Erasmus+ program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013 – EAC/S11/13
Erasmus+ program
(2013/C 362/04)Felfüggesztési záradék 
Az európai jogalkotó hatóság ez idáig még nem fogadta el az Európai Unió 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját (a továbbiakban: a program), amelyet 2011. november 23-án terjesztett elő az Európai Bizottság. A Bizottság ennek ellenére a pályázati felhívás közzététele mellett döntött annak érdekében, hogy amint az európai jogalkotó elfogadta az új program jogalapját, biztosítva legyen a program zökkenőmentes végrehajtása, és az uniós ösztöndíjak potenciális kedvezményezettjei megfelelő időben elkészíthessék pályázatukat. 
A pályázati felhívás végrehajtása emellett a következő feltételektől is függ: 
– a programot létrehozó alap-jogiaktusnak az európai jogalkotók általi, lényeges módosítások nélkül történő elfogadása, 
– az alap-jogiaktus által létrehozott programbizottság pozitív véleménye vagy tiltakozásának hiánya, 
– a 2014-re szóló éves munkaprogram elfogadása a Bizottság részéről a programbizottság előterjesztését követően, valamint 
– a 2014-es költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állása a 2014-es költségvetésnek a költségvetési hatóság általi elfogadását követően, vagy ha a költségvetés nem kerül elfogadásra, az ideiglenes tizenkettedek rendszere alapján. 
Ez a pályázati felhívás tehát nem jelent jogi kötelezettséget a Bizottságra nézve. Amennyiben az európai jogalkotók lényeges módosítást hajtanak végre az alap-jogiaktuson, az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy eláll a jelen felhívástól vagy törli azt, és más pályázati felhívásokat hirdet meg eltérő tartalommal és megfelelő benyújtási határidők megszabásával. 

1. Célok és bevezetés 
E pályázati felhívás alapja és előfeltétele az “Erasmus+: az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja” létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása. A program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 5., 11. és 16. cikke tartalmazza. 

2. Pályázattípusok 
Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő pályázattípusaihoz nyújtható támogatás: 
1. kulcstevékenység – Az egyének tanulási célú mobilitása 
– Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
– Közös mesterképzés 
– Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények 
2. kulcstevékenység – Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén 
– Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén 
– Tudásfejlesztési szövetségek 
– Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek 
– Kapacitásépítés az ifjúságügy terén 
3. kulcstevékenység – A szakpolitikai reform támogatása 
– Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában 
A Jean Monnet program tevékenységei 
– Jean Monnet tanszékek 
– Jean Monnet oktatási modulok 
– Jean Monnet kiválósági központok 
– Jean Monnet intézmények és társulások támogatása 
– Jean Monnet hálózatok 
– Jean Monnet projektek 
Sport 
– Együttműködési partnerségek a sport területén 
– Európai nonprofit sportesemények 

3. Támogathatóság 
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik. 
Az Erasmus+ programban az alábbi országok is részt vehetnek: 
A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében: 
– az Európai Unió 28 tagállama, 
– az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, 
– EU-tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
– a Svájci Államszövetség 
Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezen felül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak. 
A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában. 

4. Odaítélési feltételek 
A jelen pályázati felhívásban érintett intézkedésekhez benyújtott pályázatokat a következő kritériumok fényében értékelik: 
1. kulcsintézkedés, 3. kulcsintézkedés, Sport (európai nonprofit sportesemények): 
– A projekt relevanciája 
– A projekttervezés és a projekt megvalósításának minősége 
– A projekt hatása és az eredmények terjesztése 
2. kulcsintézkedés, Jean Monnet, Sport (együttműködési partnerségek a sport területén): 
– A projekt relevanciája 
– A projekttervezés és a projekt megvalósításának minősége 
– A projektcsoport és az együttműködési megállapodások minősége 
– A projekt hatása és az eredmények terjesztése 
Az odaítélési kritériumok konkrét intézkedésekre történő alkalmazásáról részletesebb tájékoztatást nyújt az Erasmus+ program útmutatója. 

5. Költségvetés és a projektek időtartama 
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1 507,3 millió euró. 
Oktatás és képzés: 1 305,3 millió euró 
Ifjúságügy: 174,2 millió euró 
Jean Monnet: 11,2 millió euró 
Sport: 16,6 millió euró 
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma. 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le. 
1. kulcstevékenység Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén (minden terület) 
2014. március 17. 
Egyéni mobilitás kizárólag az ifjúságügy területén 
2014. április 30. 
Egyéni mobilitás kizárólag az ifjúságügy területén 
2014. október 1. 
Közös mesterképzés 
2014. március 27. 
Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények 
2014. április 3.
2. kulcstevékenység Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén (minden terület) 
2014. április 30. 
Stratégiai partnerségek kizárólag az ifjúságügy területén 
2014. október 1. 
Tudásfejlesztési szövetségek, ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek 
2014. április 3. 
Kapacitásépítés az ifjúságügy terén 
2014. április 3. 2014. szeptember 2. 
3. kulcstevékenység Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában 
2014. április 30. 2014. október 1. 
Jean Monnet tevékenységek Tanszékek, modulok, kiválósági központok, intézmények és társulások támogatása, hálózatok, projektek 
2014. március 26. 
Sportügyi tevékenységek Együttműködési partnerségek a sport területén 
2014. május 15. 
Európai nonprofit sportesemények 
2014. március 14. 2014. május 15. 
A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában. 

7. További információk 
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található meg: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ 
Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.

További részletek: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/986247a8249dd5a9c1257c550044de4a?OpenDocument