Demonstrátori ösztöndíj, Várady kiválósági ösztöndíj-hitel

A Magyar Nemzeti Tanács idén is pályázatot hirdet a demonstrátori ösztöndíjakra, valamint a Várady kiválósági ösztöníj-hitel odaítélésre.

A demonstrátori ösztöníjpályázaton az pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: legalább másodéves, a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésnek hallgatója, az előző tanévben legalább 8,00-as vagy annak megfelelő átlageredménnyel rendelkezik, magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, az adott intézmény egy szakoktatójának ajánlásával rendelkezik, szándéknyilatkozatban vállalja, hogy ezen határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait, illetve beilleszkedését.

A Várady kiválósági ösztöndíj-hitelre az pályázhat, aki:

 első ízben nyert felvételt akkreditált akadémiai mester képzés (MSc) első évfolyamára vagy PhD képzés első, illetve második évfolyamára a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált akadémiai mesterképzés (MSc) vagy akkreditált PhD képzésre nyert felvételt, magyar nyelven végezte az általános iskolát vagy a középiskolát.

A demonstrátori pályázati felhívás 2014. szeptember 1. és november 10. között nyitott, míg a Várady kiválósági ösztöndíj-hitelre 2014. szeptember 1-től november 15-ig pályázhatnak a hallgatók.

Bővebb információkat és a teljes pályázati dokumentációt a www.mnt.org.rs és a www.mntosztondij.org.rs címeken találják, további információkat pedig az MNT Közigazgatási Hivatalában, a 024/524-534-es számon kaphatnak.