Családbarát önkormányzat és példamutató nagycsalád

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala felhívást tesz közzé a családbarát önkormányzatnak és a példamutató nagycsaládnak odaítélendő díjakra vonatkozó ajánlások megtételére.

A Magyar Nemzeti Tanács olyan önkormányzatokat illetve nagycsaládokat kíván díjban részesíteni amelyek/akik munkájukkal, emberi, közösségi magatartásukkal, egyéb tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak a szerbiai társadalmi- és politikai közéletnek.

        A jelölések legkésőbb 2014. augusztus 10-ig tehetők meg, azaz legkésőbb 2014. augusztus 10-én 16 óráig be kell érkezniük a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalába.

A családbarát önkormányzatnak és a példamutató nagycsaládnak odaítélendő díjak létrehozataláról és odaítélésének feltételeiről szóló határozat 3. szakaszának 3. bekezdése (elfogadva 2014. május 15-én H/4/2014 iratszám alatt) alapján az odaítélést végző Bizottság

FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ

A CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁDNAK

ODAÍTÉLENDŐ DÍJAKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK MEGTÉTELÉRE

A Magyar Nemzeti Tanács olyan önkormányzatokat illetve nagycsaládokat kíván díjban részesíteni amelyek/akik munkájukkal, emberi, közösségi magatartásukkal, egyéb tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak a szerbiai társadalmi- és politikai közéletnek.

A családbarát önkormányzat – díjra jelölhető minden olyan önkormányzat:

–          amelynek az illetékes szerve elfogadta a helyi népesedési akciótervet, amely összhangban van a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési Akciótervvével,

–          amely a helyi akciótervhez megvalósításához pénzforrásokat rendelt, melyeket beépítette a költségvetésbe és azt az önkormányzat illetékes szerve elfogadta,

–          amely együttműködik a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési Akciótervének végrehajtását végző szakemberrel és együttműködik a munkatestületekkel

–          amely bevezette a nagycsaládos kártyát és kedvezményeket rendelt hozzá,

–          amely együttműködik a gyermekekkel foglalkozó civil szervezetekkel és támogatja munkájukat.

Példamutató nagycsalád- díjra jelölhető minden olyan nagycsalád:

–          amely család tagjai között legkevesebb három gyermek él együtt a szüleivel, akik közül legalább egy még kiskorú,

–          amely családban a szülők  boldog, harmonikus házasságban élnek,

–          amely családban a gyermekek megfelelő neveltetést kapnak,

–          amely család tagjai elismert tagjai a magyar közösségnek,

–          amely család egyéb szakmai és emberi kvalitások miatt érdemes az elismerésre.

       A díjakra jelölést tehet minden szerbiai közfelhatalmazást végző szerv, jogi- és magánszemély. A jelölések a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalába adhatók le (Szabadka 24000, Ago Mamužić u 11./II.) illetve postai úton kézbesíthetők.

        A jelöléseknek tartalmazniuk kell az adott önkormányzat illetve család megjelölését, székhelyét illetve lakcímét, a jelölés okait, illetve annak a Magyar Nemzeti Tanács határozatban (azaz: ezen pályázati felhívásban) meghatározott mércék szerinti indoklását, a jelölő elnevezését illetve nevét, és címét.

        A jelöléseket zárt borítékban kell megtenni Családbarát önkormányzat-díj vagy Példamutató nagycsalád-díj megjelöléssel.

        A jelölések legkésőbb 2014. augusztus 10-ig tehetők meg, azaz legkésőbb 2014. augusztus 10-én 16 óráig be kell érkezniük a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalába.

Forrás: mnt.org.rs, csalad.rs