Az élettársak nem kaphatnak nyugdíjat és nem örökölhetnek párjuk után

Szerbiában 118 ezer pár él élettársi kapcsolatban, gyerekeik vannak és közösen szerzett vagyonuk. A törvény szerint mindenben egyenjogúak a házaspárokkal, kivéve két nagyon fontos dolgot: a vagyon és a nyugdíj öröklését.

„Az általános álláspont az, hogy az élettársaknak ugyanolyan jogaik vannak, mint a házastársaknak. A vagyon tekintetében teljesen egyenjogúak, együtt szerzik, és szakítás esetén joguk van egyenjogúan elosztani” – magyarázza a Blicnek Vlado Pavićević ügyvéd. A probléma ott kezdődik, amikor az élettárs nem hagy végrendeletet, mondja. Ekkor az öröklési jogot alkalmazzák, amelyben a törvény szerint nem szerepel az élettárs.

„Az élettárs nem örököl az elhunyt után, ellentétben a házastárssal, aki az utódokkal együtt első az öröklési sorrendben. Ha nincs utódja, akkor a házastárs a második az öröklési rendben az elhunyt szüleivel együtt” – mondja Pavićević.

Ami a nyugdíjat illeti, az élettárs nem jogosult arra, hogy átvegye elhunyt társa nyugdíját, és abból éljen. Ez vajon diszkrimináció?

„Ez a különbség kizárólag a családi állapoton alapul, ami az alkotmány alapján nem megengedett, s a legrövidebb időn belül módosítani kellene” – mondja Kosana Beker, az esélyegyenlőségi biztos helyettese.

Rámutat arra, hogy az EU egyes országaiban már az azonos nemű élettársak jogai is kiegyenlítődtek, míg nálunk a házastársak és az élettársak – akikből egyre több van – jogai se egyenlítődtek ki az öröklés tekintetében.

A gyerekek – a kétféle együttélés bármelyikében is születtek – a törvényeink szerint teljesen egyenjogúak mindenben, így az öröklésben is.

Kevésbé ismert, hogy az élettársi kapcsolatban élők egyike szakítás esetén jogosult az eltartásra, de meghatározott feltételek mellett. A családjogi törvény 153. cikkelye alapján az élettárs, akinek nincs elég anyagi forrása, s munkaképtelen vagy munkanélküli, jogosult arra, hogy élettársa eltartsa. A 163. cikkely alapján az élettársi kapcsolat felbomlása után öt évig elrendelhető az eltartás, de kivételesen meghosszabbítható, ha igazolt oka van annak, hogy a személy nem dolgozik.

Forrás: vajma.info