A nagycsalád érték

Négy topolyai, három vagy több gyermeket nevelő család kezdeményezésére március 20-án, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár padlástermében megtartotta alakuló közgyűlését a 3+ Nagycsaládosok Egyesülete. Egy héttel később első munkaülésük is lezajlott. A két találkozó tapasztalatairól, Topolya legújabb civil kezdeményezése célkitűzéseiről, feladatköreiről, a szervezet elnöke, Brindza Beatrix háromgyermekes édesanya, jogász nyilatkozott a Magyar Szó-nak.

– Egyesületünk céljai között az élet és az anyaság tiszteletére nevelést, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítését tartjuk számon, a nagycsaládok elismerésének tudatosításáért szállunk síkra, sajátos érdekeik képviseletét és szolgálatát kívánjuk ellátni. Fel szeretnénk mutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket e családok képviselnek. El szeretnénk érni, hogy a nagycsaládokat egymást ismerő és segítő közösségekké formáljuk. Fejlesszük, segítsük más egyesületekkel és családokkal való barátkozásukat. Alakuló ülésünkön a közgyűlés megválasztotta annak elnökét, aki tájékoztatta a érdeklődőket az egyesület céljairól, feladatairól, felépítéséről. Megválasztottuk továbbá a 3+ Nagycsaládosok Egyesülete szerveinek tagjait. Az elnöki posztot jómagam töltöm be, az igazgatóbizottság elnöki posztja Marković Basta Slađanát illeti, helyettesének Szél Tipold Lídiát választottuk. Az igazgatóbizottság tagjai között van Cservenák Kancsár Izabella, Balázs Horváth Kinga és Mátéffy Katica. A felügyelőbizottság tagjainak sorában van Zsiga Dávidházi Judit, Tóth Gabriella és Cservenák László. Az alapszabályzatunk elfogadása mellett az alakuló közgyűlésen az alapítótagok arról is döntöttek, hogy civil szervezetünk felvételét kéri a Vajdasági Nagycsaládosok Egyesületébe, amelyet Krizsán Vilmos, az egyesület elnöke az ülésen személyesen is üdvözölt. Alakuló közgyűlésünkön  27 nagycsalád képviselője volt jelen. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Krizsán Vilmos, továbbá a frissen alakult Topolya községi Női Parlamentáris Hálózat elnöke, mgr. Zimonjić Jasmina is, akik támogatásukról biztosították egyesületünket. Szervezetünk fontosnak tartja azokat a családokat is képviselni és bevonni tagjai sorába, amelyekben ikergyermekek születtek. Ennek oka, hogy ezek a családok is a nagycsaládosokkal azonos élethelyzetekben – az örömök mellett – hasonló problémákkal is küzdenek: a többi között egy időben kétszeri kiadásokkal kell szembesülniük. Az egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében közreműködni kíván a hatalmi szervekkel, gazdasági, oktatási, tudományos, kulturális, sport és más szervezetekkel. Olyan programokat tervezünk megvalósítani, amelyek közérdekűek, és érintik a szociális- és a gyermekvédelmet, a népszaporulat serkentését, az emberi jogok védelmének területét vagy humanitárius jelleget viselnek – osztotta meg Brindza Beatrix.

Melyek lennének azok a feladatok, amelyeket prioritásként kezel a 3+ Nagycsaládosok Egyesülete?

– Mindenekelőtt a nagycsaládosok valós társadalmi és anyagi helyzetének felmérését szeretnénk elvégezni, prezentálni Topolya községi szinten, majd javaslatokat előterjeszteni az illetékes állami, politikai és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládokat érintő ügyekben, törekedve azok gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségének megismertetésére és elismertetésére. Még létezésünk legelején vagyunk, ám rengeteg ötletünk van. A többi között azt is szeretnénk elérni, az illetékesek bírálják felül a jelenleg Topolya községben fennálló helyzetet, mely szerint a többgyermekes családoknak – a harmadik, illetve negyedik óvodás gyermek után, vagy ahol egy időben több gyermek jár egy családból óvodába –, nem jár kedvezmény sem az óvodás költségek ártámogatásánál, sem az iskolai uzsonnák vagy iskolás napközi fizetésénél. Kivételt a szociális segélyben részesülők, illetve a gyermekpótlékra jogosult családok élveznek. Mindenekelőtt várjuk a többgyermekes családok visszajelzéseit, hogy melyik család milyen problémákkal néz szembe, és megpróbálunk megoldást találni azokra, hiszen tagjaink között vannak jogászok, óvónők, tanárok, pedagógusok. Augusztus közepén lesz a Kárpátmedencei Nagycsaládos Találkozó, amelynek Ada és Topolya lesz a helyszíne. Ebben a rendezésben a VANCSESZ-nak segítünk megszervezni a találkozót. Részt kívánunk venni a VANCSESZ tagegyesületeként egy májusban sorra kerülő népesedési tanácskozáson Újvidéken. Műsorokkal, előadásokkal kívánunk megemlékezni a házasság, a szülők napjáról, a gyermeknapról, az anyák és az apák napjáról, a Föld napjáról stb. Tankönyvcsere megszervezését is tervezzük, baba- vagy gyerekexpó megrendezését, kinőtt ruhák vásárát, csereberéjét. Sportrendezvényeken is szeretnénk részt venni. Felkelteni közvetlen környezetünk figyelmét arra, hogy vagyunk. Ha hasonlónak is tűnik egy nagycsalád élete más családokéhoz, tudni kell, hogy a szülők figyelme esetünkben annyi felé osztódik, amennyi gyerek van a családban, és hogy vannak sajátos dolgaink, örömeink, feladataink – fejtette ki az egyesület elnöke.

Forrás: Magyar Szó